Nederlands Spelling Ei of IJ woorden Bundle met 6 oefensets DUTCH

bundle thumbnail

by JK Special Education

Price: 1200 points or $12 USD

Subjects: nativelanguage

Grades: 2,3,4,5,6

Description: Weetwoorden met ei of ij zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse spelling. Je kunt ze niet horen, maar moet ze onthouden. Deze 6 sets met boom cards oefenen op een leuke en interactieve manier 144 verschillende woorden uit deze spellingscategorie. Er zijn in totaal 6 verschillende setjes met oefenwoorden. Elke set bestaat uit 24 woorden, waarvan 12 met de korte ei en 12 met de lange ij geschreven worden. De gebruikte woorden hebben 1, 2 of 3 lettergrepen. De setjes bouwen op in moeilijkheid en herhalen daarnaast eenvoudigere basiswoorden door ze te gebruiken in een langer woord (bijvoorbeeld eind - eindeloos)