Actividades con tematica de Otoño - SimbaSpeechLanguage

A file or printable companion for Boom Cards

File Thumbnail

by Simba Speech Language

Price: 700 points or $7 USD

Subjects:

Grades: 0

Description: Actividades con temática de otoño: • Segmentación silábica • Categorización • Artículos • Preguntas WH • Dot-A-Dot •Articulación CREDITOS ADICIONALES: Whimsy Clips (https://www.teacherspayteachers.com/Store/Whimsy-Clips)