Μαθαίνουμε τα χρώματα

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 125 points or $1.25 USD

Subjects: language

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν το χρώμα που χρησιμοποιεί το κορίτσι στην εικόνα και επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση. Οι απαντήσεις είναι ηχητικές.