Γράμμα Σ σ

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: language

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές επιλέγουν τις εικόνες που η λέξη τους αρχίζει από το γράμμα σ.