Αφαίρεση απο το 9

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 125 points or $1.25 USD

Subjects: math,mathElementary,operationsAndAlgebraicThinking

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές εξασκούνται στην αφαίρεση από τον αριθμό 9.