Δισύλλαβες λέξεις

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: language

Grades: 1,2

Description: Οι μαθητές σχηματίζουν δισύλλαβες λέξεις χρησιμοποιώντας τα κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφάβητου.