Αυ (αφ ή αβ)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: language

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές σύρουν τον εξωγήινο στο κατάλληλο διαστημόπλοιο ανάλογα με την λέξη που έχει.