Κεφαλαίο μικρό

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: language

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές γράφουν το αντίστοιχο κεφαλαίο ή μικρό γράμμα.