Μαθαίνω τα σχήματα

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: language

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές εντοπίζουν το κατάλληλο σχήμα για να συμπληρώσουν την εικόνα.