Αριθμοί 0 - 10 (Κραγιόνια)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 125 points or $1.25 USD

Subjects: math,mathElementary,counting

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές εξασκούνται στην αναγνώριση του πληθικού αριθμού 0 - 10 των αντικειμένων.