Αριθμοί μέχρι το 10 (πύργοι από άμμο)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality,counting

Grades: 13,1,2

Description: Το παιχνίδι περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες. Αρχικά οι μαθητές αναγνωρίζουν ποσότητες (πύργους από άμμο) και στο δεύτερο μέρος συγκρίνουν ποσότητες (ποιο παιδάκι έφτιαξε τους πιο πολλούς πύργους).