Αριθμοί μέχρι το 10 (λαγουδάκι του Πάσχα)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,counting

Grades: 14,13,1

Description: Στο πρώτο μέρος της άσκησης οι μαθητές αναφέρουν τον πληθικό αριθμό των αυγών που μάζεψε το λαγουδάκι του Πάσχα ενώ στο δεύτερο μέρος οι μαθητές θα πρέπει να "δώσουν" στο λαγουδάκι του Πάσχα τόσα αυγά όσα λέει ο αριθμός.