Άρτιοι και Περιττοί (Διψήφιοι και τριψήφιοι αριθμοί)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math

Grades: 13,1,2,3

Description: Οι μαθητές διαχωρίζουν τους αριθούς σε άρτιους και περιττούς.