Ώρα (ακριβώς, μισή, τέταρτο)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,mathElementary,measurementAndData,time

Grades: 2,3

Description: Οι μαθητές διαβάζουν την ώρα από το αναλογικό ρολόι.