Σειροθέτηση τετραψήφιων αριθμών

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality

Grades: 3,4,5

Description: Οι μαθητές σύρουν τους κάλαθους σε κάθε διαφάνεια για να τους τοποθετήσουν στη σωστή σειρά ώστε οι αριθμοί να είναι από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο.