Διψήφιοι αριθμοί - Σύγκριση

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,mathElementary,comparisons,countingAndCardinality

Grades: 1,2

Description: Το παιχνίδι αποτελείται από 25 κάρτες. Στους μαθητές παρουσιάζονται κάρτες με διψήφιους αριθμούς και πρέπει να συγκρίνουν τους αριθμούς χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σύμβολο. Κατάλληλο για μαθητές Α και Β τάξης Δημοτικού.