Αριθμοί μέχρι το 10 (Κοράκια)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 0 points or $0 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality,counting

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον πληθικό αριθμό από τα κοράκια.