Επίπεδα Γεωμετρικά Σχήματα

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: language

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν το επίπεδο γεωμετρικό σχήμα.