Παίζουμε με τους αριθμούς 0-10

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality,counting

Grades: 13,1,2

Description: Το παιχνίδι αυτό περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες. Αρχικά οι μαθητές αναγνωρίζουν την ποσότητα των αυγών που υπάρχουν μέσα στη φωλιά. Ακολούθως βάζουν στη φωλιά τόσα αυγά όσα λέει ο αριθμός και τέλος συγκρίνουν τα αυγά που υπάρχουν σε κάθε φωλιά ώστε να επιλέξουν αυτήν με τα περισσότερα.