Διψήφιοι αριθμοί με κύβους

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,baseTen,placeValue

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον διψήφιο αριθμό που αναπαρίσταται με κύβους και ράβδους.