Σχηματισμός Διψήφιων Αριθμών

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,mathElementary,baseTen

Grades: 1,2,3

Description: Οι μαθητές χρησιμοποιούν το υλικό dienes για να σχηματίσουν τους διψήφιους αριθμούς.