Σειροθέτηση αριθμών 0-20

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 115 points or $1.15 USD

Subjects: math,mathElementary,cardinality

Grades: 1,2,3

Description: Οι μαθητές σειροθετούν τους αριθμούς αρχίζοντας με αυτόν που είναι ο μικρότερος.