Διαίρεση τριψήφιων με μονοψήφιο

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,mathElementary,operationsAndAlgebraicThinking

Grades: 4,5

Description: Οι μαθητές εκτελούν διαιρέσεις τριψήφιων αριθμών με μονοψήφιο διαιρέτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ενότητα 6, Μαθηματικά Δ΄ δημοτικού,