Αφαίρεση μονάδων από διψήφιο αριθμό

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,mathElementary,baseTen,placeValue,operationsAndAlgebraicThinking,additionAndSubtraction

Grades: 1,2

Description: Το παιχνίδι αποτελείται από 25 κάρτες. Οι διψήφιοι αριθμοί παρουσιάζονται με κύβους Dienes και οι μαθητές συμπληρώνουν τη μαθηματική πρόταση αφαίρεσης. Κατάλληλο για μαθητές Α και Β Δημοτικού καθώς και μαθητές ειδικής εκπαίδευσης.