Στρογγυλοποίηση στη δεκάδα & εκατοντάδα

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary

Grades: 3,4,5

Description: Οι μαθητές σύρουν τις μπάλες στο κατάλληλο δίκτυο ανάλογα με το πού στρογγυλοποιείται ο αριθμός που αναγράφεται.