Αισθητοποίηση τριψήφιων αριθμών

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 250 points or $2.5 USD

Subjects: math,mathElementary,baseTen

Grades: 2,3

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον τριψήφιο αριθμό που παρουσιάζεται με τους κύβους.