Χριστουγεννιάτικο δέντρο (Σχήματα)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,geometry

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές εξασκούνται στην αναγνώριση σχημάτων.