Σύγκριση ποσοτήτων μέχρι το 10

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 125 points or $1.25 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality,counting

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές συγκρίνουν τις ποσότητες επιλέγοντας τα περισσότερα.