Σύγκριση διψήφιων αριθμών και κύβων

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality,baseTen

Grades: 1,2,3

Description: Οι μαθητές συγκρίνουν τους αριθμούς χρησιμοποιώντας τα σχετικά σύμβολα.