Μαθαίνω τα επίπεδα σχήματα

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: language,nativelanguage,speech

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές σύρουν τα γυαλιά με το κατάλληλο σχήμα στο πρόσωπο του παιδιού.