Αισθητοποίηση διψήφιων αριθμών (Χριστούγεννα)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,countingAndCardinality,mathElementary,placeValue

Grades: 1,2,3

Description: Οι μαθητές ασκούνται στην αισθητοποίηση διψήφιων αριθμών που αναπαρίστανται με κύβους και ράβδους.