Ώρα ακριβώς

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math,mathElementary,measurementAndData,time

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν την ώρα (ακριβώς).