Αισθητοποίηση τετραψήφιων αριθμών

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,placeValue

Grades: 3,4

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον τετραψήφιο αριθμό που αναπαρίσταται με κύβους και ράμβδους.