Τετραψήφιοι αριθμοί

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality

Grades: 3,4

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τους τετραψήφιους αριθμούς που αναπαρίστανται με κυβάκια.