Αισθητοποίηση διψήφιων αριθμών

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality,counting

Grades: 1,2

Description: Το αρχείο αποτελείται από 25 κάρτες. Σε κάθε κάρτα αναπαρίσταται ένας διψήφιος αριθμός με κύβους και οι μαθητές θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος αριθμός είναι. Κατάλληλο για μαθητές Α και Β Δημοτικού καθώς και για μαθητές Ειδικής Εκπαίδευσης.