Γεωμετρικά Σχήματα (Ινδικό χοιρίδιο)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 125 points or $1.25 USD

Subjects: math,mathElementary,geometry

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές αντιστοιχίζουν το κάθε ινδικό χοιρίδιο με την κατάλληλη φωλιά ταιριάζοντας έτσι όμοια σχήματα.