Σύγκριση αριθμων 10 - 30

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,comparisons

Grades: 1,2,3

Description: Οι μαθητές συγκρίνουν τους διψήφιους αριθμούςμέχρι το 30 και τοποθετούν το κατάλληλο σύμβολο.