Σχηματισμός τριψήφιων αριθμών

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,baseTen

Grades: 2,3,4

Description: Οι μαθητές σχηματίζουν με το υλικό Dienes τον τριψήφιο αριθμό που εμφανίζεται. Σκοπός η αισθητοποίηση τριψήφιων αριθμών.