Αριθμοί μέχρι το 10 με πλέγματα

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 0 points or $0 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality,counting

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές σύρουν τον αντίστοιχο αριθμό πλανητών στο πλέγμα για να παρουσιάσουν τον αριθμό.