Διψήφιοι αριθμοί

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 250 points or $2.5 USD

Subjects: math,mathElementary,baseTen

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον διψήφιο αριθμό που σχηματίζεται με το υλικό dienes.