Τριψήφιοι αριθμοί με κύβους Dienes

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,mathElementary,counting,placeValue

Grades: 2,3

Description: Οι μαθητες αναγνωρίζουν τον τριψήφιο αριθμό που αναπαρίσταται με κύβους dienes. Κατάλληλο για μαθητές Β΄ και Γ΄ Δημοτικού.