Δεκαδικοί αριθμοί

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary

Grades: 3,4,5

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν την αξία του υπογραμμισμένου ψηφίου σε δεκαδικούς αριθμούς.