Σύγκριση διψήφιων αριθμών

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality

Grades: 1,2

Description: Οι μαθητές σύρουν τον κατάλληλο αλιγάτορα για να παρουσιάσουν τη σχέση ανάμεσα στους αριθμούς.