Διψήφιοι αριθμοί με υλικό Dienes

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,mathElementary,baseTen,placeValue

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον διψήφιο αριθμό που παρουσιάζεται με κύβους και ράβδους.