Άρτιος ή Περιττός αριθμός

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality

Grades: 1,2,3

Description: Οι μαθητές κρίνουν αν ο αριθμός που παρουσιάζεται είναι άρτιος ή περιττός. Η άσκηση περιλαμβάνει διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς.