Αριθμοί μέχρι το 10 (Πυγολαμπίδες)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,counting

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές βρίσκουν τον πληθικό αριθμό των αντικειμένων ή σύρουν τόσες πυγολαμπίδες όσες λέει ο αριθμός.