Αριθμοί μέχρι το 10 (Μπαλόνια)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,countingAndCardinality,counting

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητέςαναγνωρίζουν τον πληθικό αριθμό αντικειμένων μέχρι το 10.