Μοτίβο του 2, 3, 4, 5

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 125 points or $1.25 USD

Subjects: math,mathElementary,operationsAndAlgebraicThinking,multiplicationAndDivision

Grades: 1,2

Description: Οι μαθητές σειροθετούν τους αριθμούς για να φτιάξουν μοτίβα των αριθμών 2, 3, 4, και 5.