Ανάλυση τριψήφιων αριθμών

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,operationsAndAlgebraicThinking

Grades: 2,3,4

Description: Οι μαθητές επιλέγουν τη σωστή μαθηματική πρόταση που αντιστοιχεί στον τριψήφιο αριθμό.