Πρόσθεση διψήφιων αριθμών (χωρίς υπερπήδηση)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,operationsAndAlgebraicThinking

Grades: 1,2

Description: Οι μαθητές λύνουν τις πράξεις πρόσθεσης με διψήφιους αριθμούς και συμπληρώνουν το άθροισμα. Οι πράξεις δεν περιλαμβάνουν πρόσθεση με υπερπήδηση δεκάδας.